•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland  in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

  • In de perspectiefnota wordt aangegeven dat er extra inkomsten uit de MRB verkregen worden door de  uitbreiding van het wagenpark van de Leasebedrijven in Flevoland voor een bedrag van € 14.000.000,-- in 2017  en € 15.000.000,-- in verdere jaren.
  • Dit netto extra inkomsten genereert van € 2.000.000,-- per kalenderjaar

Vandaag is een historische dag. Donald Trump is verkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Mooier kan de dag eigenlijk alleen nog beginnen als de PVV op 15 maart 2017 de grootste wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nog een paar nachtjes slapen.
Terug naar de begroting, helaas verandert er al jarenlang helemaal niets. Dit college bakt er steeds minder van. Soms is minder, minder, minder niet goed. En het ergste is dat een meerderheid van Provinciale Staten dit laat gebeuren.

Ik neem u graag mee in de historie, het dossier van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Dit hoofdpijndossier ettert al geruime tijd door.

Op 19 oktober 2015 en 8 december 2015 is er in de commissie bestuur gesproken over dit dossier. Toen kwam al de verontrustende mededeling dat er onvoldoende duidelijkheid was omtrent de overgang van het personeel van NLE naar Batavialand met bijbehorende consequenties. Daarbij werd de mededeling gedaan dat er grote onduidelijkheid heerst rondom het vastgoed van NLE.

Voorzitter,

Al 5 jaar zit de PVV in Provinciale Staten van Flevoland. Wij zitten hier dankzij de steun van bijna 19.000 Flevolanders met gezond verstand, wat neerkomt op 14,4% van het totale aantal kiezers.

In die periode hebben wij 3 colleges onder leiding van de VVD mogen meemaken, aangevuld met wat splinterpartijtjes.

De PVV heeft met andere fracties het amendement ingediend dat vervolgens ook is aangenomen, om de gemeenten in Flevoland uiterlijk tot 1 juli 2016 de tijd te geven om een beroep te doen op de reserve jeugdzorg. Hiermee houdt PS de regie op dit budget en worden de gemeenten van Flevoland tot deze tijd in de gelegenheid gesteld om aanvragen in te dienen. De aanvragen van de gemeenten dienen zich te richten op de kosten die voortvloeien uit de transitie en niet uit de transformatie. Daarbij moet de aanvraag voorzien zijn van een inhoudelijk en financieel goede onderbouwing. De reserve is expliciet niet bedoeld voor het opvangen van een gemeentelijke- en rijks bezuiniging. Tevens wordt GS opgedragen om PS uiterlijk bij de zomernota te informeren over de mate van honorering.

Voorzitter,

Voor de zoveelste keer is de PVV genoodzaakt een interpellatiedebat aan te vragen. Met dit college en het daaruit voortvloeiende coalitieakkoord is het natuurlijk niet meer dan logisch dit zo vaak moet gebeuren.

De vraag die eigenlijk voorligt is voor wie dit college er uiteindelijk zit. Voor eigen eer en glorie of voor de inwoners van Flevoland. Wat de PVV betreft is inmiddels wel duidelijk dat het belang van de Flevolanders zeker niet prioriteit nummer 1 is voor dit college. Zo zien we miljoenen euro's die worden gepompt in nieuwe natuur, een totale ontwrichting van het landschap door honderden windmolens die draaien op subsidie en niets anders dan subsidie, miljoenen euro's naar mislukte cultuur initiatieven, etcetera, etcetera.

Voorzitter,
Vanavond ligt het Statenvoorstel voor om te starten met de bestuursopdracht Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Het College geven wij vervolgens de opdracht om te starten met de voorbereidingen van een Provinciaal Inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van deze Maritieme Servicehaven. Ik zeg niet voor niets voorzitter het starten van. Dat betekent dat dat traject nog in de kinderschoenen staat.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 155 gasten en geen leden online